A Linear-Transformer-Driver (LTD) with multiple self-triggered switches

A.J.M. Pemen, Zhen Liu, E.J.M. Heesch, van, F.J.C.M. Beckers

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TitelIEEE International conference on Plasma Science (ICOPS)
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit