A Linear Parallel Algorithm to Compute Bisimulation and Relational Coarsest Partitions

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)
79 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Linear Parallel Algorithm to Compute Bisimulation and Relational Coarsest Partitions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science