A linear domain decomposition method for partially saturated flow in porous media

David Seus, Koondanibha Mitra, Iuliu Sorin Pop, Florin Adrian Radu, Christian Rohde

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
12 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A linear domain decomposition method for partially saturated flow in porous media'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie