A linear bound on the diameter of the transportation polytope

G. Brightwell, J. Heuvel, van den, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

21 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We prove that the combinatorial diameter of the skeleton of the polytope of feasible solutions of any m×n transportation problem is at most 8(m+n-2).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)133-139
TijdschriftCombinatorica
Volume26
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2006

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A linear bound on the diameter of the transportation polytope'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit

    Brightwell, G., Heuvel, van den, J., & Stougie, L. (2006). A linear bound on the diameter of the transportation polytope. Combinatorica, 26(2), 133-139. https://doi.org/10.1007/s00493-006-0010-5