A Lindley-type equation arising from a carousel problem

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

20 Citaten (Scopus)
56 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijEurandom
Aantal pagina's11
StatusGepubliceerd - 2004

Publicatie series

NaamReport Eurandom
Volume2004026
ISSN van geprinte versie1389-2355

Citeer dit

Vlasiou, M., Adan, I. J. B. F., & Wessels, J. (2004). A Lindley-type equation arising from a carousel problem. (Report Eurandom; Vol. 2004026). Eurandom.