A lifting approach to L2-gain analysis of periodic event-triggered and switching sampled-data control systems

W. P M H Heemels, G. E. Dullerud, A. R. Teel

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A lifting approach to L2-gain analysis of periodic event-triggered and switching sampled-data control systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen