A library of statistical procedures

J.B. Dijkstra

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)17-28
  TijdschriftJournal for the users of Burroughs large systems
  Volume9
  StatusGepubliceerd - 1977

  Citeer dit