A level set model for stress-dependent corrosion pit propagation

Richard Dekker (Corresponding author), Frans P. van der Meer, Johan Maljaars, Lambertus J. Sluys

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A level set model for stress-dependent corrosion pit propagation'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen