A Lego system for conditional inference

T. Hothorn, K. Hornik, M.A. Wiel, van de, A. Zeileis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

386 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Lego system for conditional inference'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie