A least-squares method for the inverse reflector problem in arbitrary orthogonal coordinate systems

Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportAcademic

165 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Plaats van productieEindhoven
UitgeverijTechnische Universiteit Eindhoven
Aantal pagina's33
StatusGepubliceerd - aug 2016

Publicatie series

NaamCASA-report
Volume1617
ISSN van geprinte versie0926-4507

Citeer dit