A learning patterns perspective on student learning in higher education: state of the art and moving forward

Jan D. Vermunt, Vincent Donche

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

103 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A learning patterns perspective on student learning in higher education: state of the art and moving forward'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Sociale wetenschappen