A Leap of Faith: Is There a Formula for “Trustworthy” AI?

Matthias Braun, Hannah Bleher, Patrik Hummel

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
48 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Leap of Faith: Is There a Formula for “Trustworthy” AI?'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Kunst en humaniteit

Sociale wetenschappen

Medicijnen en Levenswetenschappen