A lean and mean strategy : a data migration industrial study

M. Razavian, P. Lago

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

5 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A lean and mean strategy : a data migration industrial study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Computer Science

Social Sciences

Economics, Econometrics and Finance