A large deviations analysis of certain qualitative properties of parallel tempering and infinite swapping algorithms

J. Doll, P. Dupuis, P. Nyquist

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A large deviations analysis of certain qualitative properties of parallel tempering and infinite swapping algorithms'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Engineering en materiaalwetenschappen