A Lagrange-projection-like numerical scheme for mixed acoustic-convective two-phase flows

M.F.P. Ten Eikelder, F. Daude, B. Koren

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A Lagrange-projection-like numerical scheme for mixed acoustic-convective two-phase flows'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen