A laddering approach to the use of methods and techniques to reduce the cycle time of new-to-the-firm products

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

39 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A laddering approach to the use of methods and techniques to reduce the cycle time of new-to-the-firm products'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen