A lace-expansion analysis of random spatial models

M.O. Heydenreich

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

52 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Mathematics and Computer Science
Begeleider(s)/adviseur
  • van der Hofstad, Remco W., Promotor
Datum van toekenning5 nov 2008
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's978-90-386-1434-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit

Heydenreich, M. O. (2008). A lace-expansion analysis of random spatial models. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR638067