A laboratory study of the effeciency of a hydrophobic treatment of cracked porous building materials.

T. Besien, van, J. Carmeliet, S. Roels

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
Titel2nd International conference on Research in Building Physics, Sept. 14-18, 2003, Leuven, Belgium.
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit