A kinetic model for the surface nucleation and isotropic growth processes on the grain scale

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
TitelProceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Energy Storage in Buildings, 19-21 June 2013, Dublin, Ireland
Plaats van productieDublin, Ireland
Pagina's146-150
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit

Lan, S., Zondag, H. A., & Rindt, C. C. M. (2013). A kinetic model for the surface nucleation and isotropic growth processes on the grain scale. In Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Energy Storage in Buildings, 19-21 June 2013, Dublin, Ireland (blz. 146-150).