A joint economic lot-size model for sustainable industries of recycled content products

M. Parsa (Corresponding author), Ali Shahandeh Nookabadi, Zümbül Atan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A joint economic lot-size model for sustainable industries of recycled content products'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Engineering en materiaalwetenschappen