A Jacobi-Davidson type method for the two-parameter eigenvalue problem

M.E. Hochstenbach, T. Kosir, Bor Plestenjak

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  94 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's17
  StatusGepubliceerd - 2002

  Publicatie series

  NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
  Volume1262

  Citeer dit