A Jacobi-Davidson type method for a right definite two-parameter eigenvalue problem

M.E. Hochstenbach, Bor Plestenjak

  Onderzoeksoutput: Boek/rapportRapportPopulair

  100 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Plaats van productieUtrecht
  UitgeverijUtrecht University
  Aantal pagina's19
  StatusGepubliceerd - 2001

  Publicatie series

  NaamRijksuniversiteit Utrecht. Mathematisch Instituut : preprint
  Volume1205

  Citeer dit