A J-function for inhomogeneous point processes

M.N.M. Lieshout, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

26 Citaten (Scopus)

Samenvatting

We propose new summary statistics for intensity-reweighted moment stationary point processes, that is, point processes with translation invariant n-point correlation functions for all n in N, that generalise the well known J-, empty space, and spherical Palm contact distribution functions. We represent these statistics in terms of generating functionals and relate the inhomogeneous J-function to the inhomogeneous reduced second moment function. Extensions to space time and marked point processes are briefly discussed.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)183-201
TijdschriftStatistica Neerlandica
Volume65
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A J-function for inhomogeneous point processes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit