A hyperelliptic diophantine equation related to imaginary quadratic number fields with class number 2

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  7 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  No abstract.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)137-156
  TijdschriftJournal für die reine und angewandte Mathematik (Crelle's Journal)
  Volume427
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1992

  Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A hyperelliptic diophantine equation related to imaginary quadratic number fields with class number 2'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit