A hybrid Fourier PSTD/DG method to solve the linearized Euler equations: optimization and accuracy

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)
148 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A hybrid Fourier PSTD/DG method to solve the linearized Euler equations: optimization and accuracy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen