A hybrid DCNN-SVM model for classifying neonatal sleep and wake states based on facial expressions in video

Muhammad Awais, Xi Long (Corresponding author), Bin Yin, Saadullah Farooq Abbasi, Saeed Akbarzadeh, Chunmei Lu (Corresponding author), Xinhua Wang, Laishuan Wang, Jiong Zhang, Jeroen Dudink, W. Chen (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

2 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A hybrid DCNN-SVM model for classifying neonatal sleep and wake states based on facial expressions in video'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen