A holistic approach to evaluate building performance gap of green office buildings: A case study in China

Xiaoying Wu, Borong Lin (Corresponding author), George Papachristos, Pei Liu, Nici Zimmermann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

8 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A holistic approach to evaluate building performance gap of green office buildings: A case study in China'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Sociale wetenschappen

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen

Chemische stoffen