A high-Tc SQUID-based sensor head cooled by a Joule-Thomson cryocooler

A.P. Rijpma, H.J.M. Brake, ter, E. Vries, de, N. Nijhof, H.J. Holland, H. Rogalla

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  5 Citaten (Scopus)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A high-Tc SQUID-based sensor head cooled by a Joule-Thomson cryocooler'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Fysica en Astronomie

  Engineering en materiaalwetenschappen

  Chemische stoffen