A high-resolution thin-film fingerprint sensor using a printed organic photodetector

Daniel Tordera, Bart Peeters, Hylke B. Akkerman, Albert J.J.M. van Breemen, Joris Maas, Santhosh Shanmugam, Auke J. Kronemeijer, Gerwin H. Gelinck (Corresponding author)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

6 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A high-resolution thin-film fingerprint sensor using a printed organic photodetector'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen