A high-resolution solid-state carbon-13 NMR investigation of occluded templates in pentasil-type zeolites : some silicon-29 solid-state NMR characteristics of ZSM-5

G. Boxhoorn, R.A. Santen, van, W.A. Erp, van, G.R. Hays, N.C.M. Alma, R. Huis, A.D.H. Clague

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

49 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A high-resolution solid-state carbon-13 NMR investigation of occluded templates in pentasil-type zeolites : some silicon-29 solid-state NMR characteristics of ZSM-5'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen