A high-flux cascaded arc hydrogen plasma source

W.A.J. Vijvers

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 2 (Onderzoek NIET TU/e / Promotie TU/e)

723 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • Lopes Cardozo, Niek J., Promotor
  • Schram, Daan C., Promotor
  • van Rooij, Gerard J., Co-Promotor
Datum van toekenning28 feb 2011
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit

Vijvers, W. A. J. (2011). A high-flux cascaded arc hydrogen plasma source. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR710985