A high-energy ion channeling facility and its applications

P.W.L. Dijk, van

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

485 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
KwalificatieDoctor in de Filosofie
Toekennende instantie
  • Department of Applied Physics
Begeleider(s)/adviseur
  • De Voigt, Martien J.A., Promotor
  • Brongersma, H.H., Promotor
  • van IJzendoorn, Leo J., Co-Promotor
Datum van toekenning3 feb 1997
Plaats van publicatieEindhoven
Uitgever
Gedrukte ISBN's90-386-0309-6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit

Dijk, van, P. W. L. (1997). A high-energy ion channeling facility and its applications. Technische Universiteit Eindhoven. https://doi.org/10.6100/IR476730