A hierarchy of probabilistic system types

F. Bartels, A. Sokolova, E.P. Vink, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

42 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3-22
TijdschriftTheoretical Computer Science
Volume327
Nummer van het tijdschrift1-2
DOI's
StatusGepubliceerd - 2004

Citeer dit