A hierarchy of communication models for Message Sequence Charts

A.G. Engels, S. Mauw, M.A. Reniers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-292
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume44
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit