A helping hand? : the moderating role of leaders' conflict management behavior on the conflict-stress relationship of employees

M. Römer, S. Rispens, E. Giebels, M. Euwema

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A helping hand? : the moderating role of leaders' conflict management behavior on the conflict-stress relationship of employees'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Sociale wetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen