A heating mechanism in gas expansion

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A heating mechanism in gas expansion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.