A heating mechanism in gas expansion

L.J.F. Broer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)476-478
TijdschriftApplied Scientific Research
Volume7
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1958

Citeer dit