A heatable stretching device for dynamic X-ray studies

N.A.J.M. Aerle, van, A.W.M. Braam

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  3 Citaten (Scopus)
  105 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A heatable stretching device for dynamic X-ray studies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Medicijnen en Levenswetenschappen

  Chemische stoffen