A healthcare facility location problem for a multi-disease, multi-service environment under risk aversion

S. Taymaz, C. Iyigun (Corresponding author), Z.P. Bayindir, N.P. Dellaert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
4 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A healthcare facility location problem for a multi-disease, multi-service environment under risk aversion'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Sociale wetenschappen