A hard graphitelike hydrogenated amorphous carbon grown at high deposition rate (>15 nm/s)

S.V. Singh, M. Creatore, R. Groenen, K. van Hege, M.C.M. Sanden, van de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

15 Citaten (Scopus)
143 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A hard graphitelike hydrogenated amorphous carbon grown at high deposition rate (>15 nm/s)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie