A grounded typology of vacation decision-making

A. Decrop, H.M.J.J. Snelders

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  176 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van 'A grounded typology of vacation decision-making'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Social Sciences

  Psychology