A grammar of Dutch number names

A.F.V. Katwijk, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)51-58
TijdschriftFoundations of language
Volume1
StatusGepubliceerd - 1965
Extern gepubliceerdJa

Citeer dit