A Gevrey space characterization of certain Gelfand-Shilov spaces $S\sp{\beta}\sb{\alpha}$

A.F.M. Elst, ter, S.J.L. Eijndhoven, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A Gevrey space characterization of certain Gelfand-Shilov spaces $S\sp{\beta}\sb{\alpha}$'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Mathematics