A geometric characterization of the classical Lie algebras

Hans Cuypers, Yael Fleischmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A geometric characterization of the classical Lie algebras'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Rekenkunde