A geographic carbon emission estimating framework on the city scale

Gengzhe Wang (Corresponding author), Qi Han, Bauke de Vries

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

7 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A geographic carbon emission estimating framework on the city scale'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Zaken en Economie

Aarde en milieuwetenschappen

Engineering en materiaalwetenschappen