A generic model for formally verifying NoC communication architectures: A case study

D. Borrione, A. Helmy, L. Pierre, J. Schmaltz

    Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

    26 Citaten (Scopus)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'A generic model for formally verifying NoC communication architectures: A case study'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Computer Science