A generic methodology for developing fuzzy decision models

R. Bosma, J. Berg, van den, U. Kaymak, H. Udo, J. Verreth

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
6 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A generic methodology for developing fuzzy decision models'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen