A generic component for exchanging user models between web-based systems

K.A.M. Sluijs, van der, G.J.P.M. Houben

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

30 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)64-76
TijdschriftInternational Journal of Continuing Engineering Education and Lifelong Learning
Volume16
Nummer van het tijdschrift1-2
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit