A generalized sampling theorem with application to computer-generated transparencies

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'A generalized sampling theorem with application to computer-generated transparencies'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen