A generalization of Descartes' rule

M. Voorhoeve

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  2 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)446-456
  TijdschriftJournal of the London Mathematical Society. Second Series
  Volume20
  StatusGepubliceerd - 1979

  Citeer dit